Ga naar de inhoud

Stichting Parousie – Overstap naar Symbis

“Symbis toont interesse in wie we zijn als organisatie.”

Tanny Gunter, Parousie

Stichting Parousie is een christelijke organisatie, die 24-uurs zorg en begeleiding aan cliënten met een psychiatrische diagnose en een WMO-indicatie biedt. Op het wooncomplex in Scherpenzeel worden de bewoners begeleid op het gebied van wonen en werken. “We zijn trots op onze organisatie en deze prachtige locatie”, aldus Tanny.

IT als middel

Een onderdeel van het werk van deze stichting is ‘Werk en Training’. Dit is een veilige werkplek waar mensen ondersteund worden om zichzelf te ontplooien en vaardigheden op te doen voor het maatschappelijk leven. Hierin bleek de IT een toenemende belangrijke ondersteuningstool, met name voor de jongeren. “Het is gewoon belangrijk dat er deugdelijke apparatuur beschikbaar is voor hen. We moeten allemaal met de huidige tijd en trends meegaan, ook wat IT betreft.”

Ook binnen de organisatie zelf was er sprake van een verouderd IT-systeem. Het gebeurde regelmatig dat er geen internetverbinding was. “Dat was echt vervelend. Dan was je net bezig in het dossier van een bewoner en kon je vervolgens weer opnieuw beginnen.” Tevens was de server oud en traag geworden, wat de medewerkers hinderde bij het uitvoeren van hun computerwerkzaamheden.

Iemand uit het netwerk van één van de collega’s noemde Symbis. “We legden contact met Symbis en er kwamen al vrij snel twee werknemers op bezoek. Met hen hadden we meteen een klik. En zo is het balletje gaan rollen eigenlijk.”

“Men heeft interesse getoond in wie we zijn als organisatie. Tevens kregen zij hierdoor een gevoel bij onze organisatie en kon er goed worden ingespeeld op onze verwachtingen en wensen”. Er diende onder andere rekening te worden gehouden met het feit dat de organisatie afhankelijk is van de WMO-financiering en de uitgaven dus wel moest kunnen verantwoorden. “We hebben gezamenlijk gekeken wat er nodig was en wat nog hergebruikt kon worden. Zo is het echt een toepassing op maat geworden voor onze organisatie.” Als zij dit proces beschrijft, vallen met name de woorden ‘samenwerking’ en ‘gezamenlijk’ op. “Ja, daardoor heeft Symbis echt aan onze wensen voldaan.”

Ervaring met Symbis

Symbis heeft gezorgd voor een compleet nieuwe digitale wetkplekken. Medewerkers kunnen overal makkelijk en snel inloggen. Dit is mogelijk vanaf verschillende werkplekken, zowel thuis als op kantoor. Het netwerk is eenvoudig en toereikend, door de snelheid en de overzichtelijke digitale omgeving.

De organisatie is blij met deze vernieuwing en is zeer tevreden over de gang van zaken. “De collega’s geven aan dat er echt goed is geluisterd naar de wensen en mogelijkheden. En ook over de overgang van het oude naar het nieuwe systeem is men erg positief.” Tanny beschrijft dat dit onder andere komt door het duidelijke implementatieplan wat door Symbis was opgezet. “Alles verliep geheel vlekkeloos en ging zelfs sneller dan verwacht.”

Niet alleen de collega’s van de stichting zijn positief. Tanny benoemt ook expliciet de rol van de bewoners zelf. “Symbis is ook echt in gesprek gegaan met de bewoners. Ze lieten hen meedenken en gebruikten hun kennis over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Deze betrokkenheid en gelijkwaardigheid hebben de bewoners als heel prettig ervaren. Symbis heeft zich echt in de stichting gevoegd, dat was zo fijn.”

Eén ding blijkt wel: Stichting Parousie zou Symbis zeker aanbevelen bij andere organisaties. “Ja, natuurlijk. We kenden ze helemaal niet, maar we hebben echt een zeer positieve ervaring vanaf de eerste indruk tot en met de hele implementatie toe.” En als ze dat uitgebreider zou moeten omschrijven? “Je merkt dat ze proactief denken. Ze hebben kennis, verstand van zaken. Het zijn gewoon professionals.”

Persoonlijk advies?

Jan Smit en zijn team staan graag voor je klaar!